• dns1.jpg
fundusze unijne
Aktualności

W związku z niespodziewaną rezygnacją 1 osoby z udziału w rekrutacji w grupie 6 ogłaszamy nabór uzupełniający dla MĘŻCZYZN do grupy 6.

Nabór trwać będzie jedynie w dniu 29.01.2018 w godzinach 8.00-16.00. Wszystkie wnioski, które wpłyną tego dnia będą rozpatrywane.

 

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn