• dns1.jpg
fundusze unijne
Grupy - Aktualności

 

Zgodnie z Regulaminem Projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start” wersja 3 z dnia 29.05.2017r. §7 pkt.3, poniżej przedstawiamy listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z Grupy 2

Zakwalifikowani- pobierz

Osoby, które otrzymały wymagane min. 70 pkt. (suma punktów z II i III etapu projektu) zostają zakwalifikowani do udziału w projekcie i będą uczestniczyć w doradztwie indywidualnym (2 godz./os – realizowane przed szkoleniem) oraz w szkoleniu grupowym (32 godz. - 4 dni).

Lista rezerwowa - pobierz

Osoby, które uzyskały 60-69 pkt. – zostały zakwalifikowane na listę rezerwową. W przypadku gdy nabór zostanie zamknięty (ostatecznie dla wszystkich sześciu grup) i nie zostanie zakwalifikowana odpowiednia liczba osób, zakwalifikowane zostaną z listy rezerwowej z najwyższą punktacją (drugim kryterium kwalifikującym w przypadku tej samej liczby punktów jest wcześniejszy termin złożenia wniosku rekrutacyjnego).

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start” wersja 3 z dnia 29.05.2017r.§7 pkt.25 decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie.

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn