• dns1.jpg
fundusze unijne
Grupy - Aktualności

Zgodnie z Regulaminem Projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start” wersja 4 z dnia 12.09.2017r. §7 pkt.3,

poniżej przedstawiamy listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z Grupy 3

 

Zakwalifikowani - pobierz

 

Osoby, które otrzymały wymagane min. 70 pkt. (suma punktów z II i III etapu projektu) zostają zakwalifikowani

do udziału w projekcie i będą uczestniczyć w doradztwie indywidualnym (2 godz./os – realizowane przed szkoleniem) oraz w szkoleniu grupowym (32 godz. - 4 dni).


Osoby, które zostały odrzucone.


Odrzuceni - pobierz


Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start” wersja 4 z dnia 12.09.2017r.§7 pkt.25 decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie.

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn