• dns1.jpg
fundusze unijne
Grupy - Aktualności

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o wsparcie finansowe w postaci dotacji i wsparcia pomostowego złożonych w odpowiedzi na konkurs 4/DNS/2017
w ramach projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start”.

 

Lista osób, które otrzymały dofinansowanie dotacja i wsparcie pomostowe - grupa 4 - pobierz

 

W celu odczytania danych swojej osoby należy posługiwać się numerem ewidencyjnym, który otrzymaliście Państwo składając wniosek o wsparcie finansowe.
W tej chwili trwa etap pisemnego powiadamiania Uczestników Projektu o wynikach oceny - drogą mailową. Każdy z Uczestników Projektu zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia odbioru maila.
Osoby, które otrzymały dofinansowanie powinny w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ukazania się listy rankingowej zarejestrować działalność gospodarczą. Faktyczne uruchomienie działalności może być w pierwszym tygodniu stycznia 2018r.


Wszelkie informacje dotyczące podpisania umowy oraz dokumenty, jakie należy przedstawić przed podpisaniem umowy zostaną wyszczególnione w kolejnej informacji, która ukaże się w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych.

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn