• dns1.jpg
fundusze unijne
Grupy - Aktualności

Wyniki szóstego (ostatniego) posiedzenia Komisji Oceny Wniosków – grupa 6


Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o wsparcie finansowe w postaci dotacji i wsparcia pomostowego złożonych w odpowiedzi na konkurs 6/DNS/2017 w ramach projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start”.
Lista osób, które otrzymały dofinansowanie dotacja i wsparcie pomostowe - grupa 6 -pobierz

W celu odczytania danych swojej osoby należy posługiwać się numerem ewidencyjnym, który otrzymaliście Państwo składając wniosek o wsparcie finansowe.

W tej chwili trwa etap pisemnego powiadamiania Uczestników Projektu o wynikach oceny - drogą mailową. Każdy z Uczestników Projektu zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia odbioru maila.

Osoby, które otrzymały dofinansowanie powinny niezwłocznie zarejestrować działalność gospodarczą, aby była zarejestrowana i aktywna najpóźniej w dniu 28 lutego 2018r. Jest to warunek niezbędny abyśmy mogli podpisać umowę o dofinansowanie.

Wszelkie informacje dotyczące podpisania umowy oraz dokumenty, jakie należy przedstawić przed podpisaniem umowy zostały już zamieszczone w dniu 21.02.2018 r. (przejdź do aktualności).

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn