• dns1.jpg
fundusze unijne
Pytania

Pytanie:

Poszukuję możliwości dofinansowania nowo otwieranej jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie usług dochodzenia i uzyskiwania odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz usług wywiadu i analizy informacji gospodarczych, kryminalnych, finansowych itp.

W tym celu poszukuję wsparcia finansowego, jest to moja pierwsza firma, nigdy wcześniej nie prowadziłem żadnej działalności gospodarczej.

Od 4 lat jestem osobą na emeryturze mundurowej i chciałbym zająć się prowadzeniem firmy.

Moje pytanie brzmi czy w mojej sytuacji kiedy zgłosiłem się już do CEIDG z zamiarem rozpoczęcia działalności i mam już nadany REGON chociaż firma de facto jeszcze nie działa ma status w oczekiwaniu na rozpoczęcie działalności, którą zamierzam rozpocząć z dniem 4.09.2017 r. mam szansę na udział w projekcie i uzyskanie dofinansowania>

Odpowiedź:

Zgodnie z regulaminem w projekcie nie może uczestniczyć osoba, która:

"Jest bądź była przedsiębiorcą (wpis do CEIDG, KRS lub prowadząca działalność gospodarczą na podstawie przepisów odrębnych) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia formularza  rekrutacyjnego".

Niestety zarejestrowanie działalności gospodarczej (wpis do CEIDG) wyklucza Pana z możliwości udziału w projekcie.

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn