• dns1.jpg
fundusze unijne
Aktualności

W zakładce grupa 5 zamieściliśmy listę rankingową wniosków, które otrzymały dofinansowanie po zakończonych pracach Komisji Oceny Wniosków.

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn