• dns1.jpg
fundusze unijne
Grupy - Aktualności

Informujemy, że rekrutacja do drugiej grupy nadal trwa.

Warunkiem koniecznym aby rozpocząc dalsze etapy rekrutacji dla tej grupy jest uzbieranie odpowiedniej liczy wniosków (min. 16 szt.).

 

Przypominamy warunki udziału:

 

Kto może uczstniczyć:

- osoby bez pracy

- osoby powyżej 30 roku życia

osoby mieszkające w Olsztynie lub powiecie olsztyńskim.

 

Spełniające jeszcze jedno kryterium:

- kobieta lub

- osoba powyżej 50 roku życia lub

- osoba niepełnosprawna lub

- osoba z wykształceniem co najwyżej średnim lub

- osoba długotrwale bezrobotna.

 

Aby móc uczestniczyć w projekcie nalezy w pierwszej kolejności złożyć dokumenty rekrutacyjne.

 

Pobierz niezbędne dokumenty:

1. zapoznaj się w pierwszej kolejności z regulaminem projektu wersja 3. POBIERZ

2. wypełnij formularz rekrutacyjny wersja 2. POBIERZ

Dołacz dokument potwierdzający twój status na rynku pracy:

 

3. dokument potwierdzający status osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy. POBIERZ

lub

4. dokument potwierdzający status osoby biernej zawodowo. POBIERZ

lub

zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające że masz status osoby bezrobotnej zarejestrowanej.

 

Dołącz:

a) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

b) W przypadku gdy masz doświadczenie spójne doświadczenie z rodzajem działaności konieczne jest dostarczenie kserokopii tych dokumentów. (świadectwa pracy lub referencje)

 

Szczegóły dotyczące składania wniosków znajdują się w Regulaminie Projektu paragtafie 6.

 

Zapraszamy

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn