• dns1.jpg
fundusze unijne
Grupy - Aktualności

LISTY RANKINGOWE  i terminarz spotkań doradczych - GRUPA 5 (I tura)

Zgodnie z Regulaminem Projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start” wersja 5 z dnia 21.12.2017r. §7 pkt.3, poniżej przedstawiamy listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z Grupy 5 (I tura)

Zakwalifikowani- pobierz

 

Osoby, które otrzymały wymagane min. 70 pkt. (suma punktów z II i III etapu projektu) zostają zakwalifikowani do udziału w projekcie i będą uczestniczyć w doradztwie indywidualnym (2 godz./os – realizowane przed szkoleniem) oraz w szkoleniu grupowym (32 godz. - 4 dni).

 

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start” wersja 5 z dnia 21.12.2017r. §7 pkt.25 decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie.

Deklaracje udziału w projekcie oraz umowy szkoleniowe będą podpisywane w pierwszym dniu doradztwa indywidualnego tj. 03 lub 04  stycznia 2018r.

Proszę o zapoznanie się z terminarzem spotkań.

 

Terminy doradztwa dla grupy 5 (tura I) – POBIERZ

UWAGA! Zmiana terminu spotkań tylko dla osób o numerach identyfikacyjnych 52/K/DNS/2017 oraz 39/M/DNS/2017

Terminy doradztwa dla grupy 5 (tura I) wersja 2 - POBIERZ

 UWAGA! Zmiana terminu spotkania tylko dla numeru 42/M/DNS/2017

Termin doradztwa dla grupy 5 (tura I) wersja 3 - POBIERZ

 

Doradztwo jest obowiązkowe i dotyczyć będzie wstępnego przygotowania do szkoleń i pisania biznes planu.

Proszę przed spotkaniem zapoznać się z biznes planem - pobierz

Dokładny terminarz szkoleń grupowych (32 godziny) zostanie zawieszony z 5 dniowym wyprzedzeniem. Szkolenia odbywać się będą w godzinach 8.30-15.30 w Olsztynie.

Planowany termin spotkań to 15-19.01.2018r.

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn