• dns1.jpg
fundusze unijne
Grupy - Aktualności

Informujemy, że w dniu 09.02.2018 r. został ogłoszony konkurs na składanie wniosków o wsparcie finansowe w postaci dotacji i wsparcia pomostowego dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (dotyczy grupy 6) w ramach projektu "Zostań Przedsiębiorca - dotacje na start".

Proszę zapoznać się z ogłoszeniem, a następnie pobrać dokumenty niezbędne do złożenia.

Termin składania dokumentów 19 i 20.02.2018r.

OGŁOSZENIE - pobierz

  1. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego -pobierz
  2. zał. 2 - biznes plan -pobierz

Inne formaty biznes planu tożsame z wersją docx

WERSJA opendokument ZAŁ. 2 -pobierz

WERSJA DOC ZAŁ. 2 - pobierz

  1. zał. 3 - oświadczenie -pobierz
  2. zał. 4 - oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - pobierz
  3. zał. 5 - oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - pobierz
  4. zał. 6 - oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy - pobierz
  5. zał. 7 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis -pobierz
  6. zał. 8 - oświadczenie o kwalifikowalności VAT - pobierz
  7. zał. 9a - oświadczenie o zatrudnieniu pracownika - pobierz
Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn