• dns1.jpg
fundusze unijne
Grupy - Aktualności

GRUPA 2

20-07-17

Jak sprawdzić swój termin spotkań.

 

1.    Pobierz plik w PDF – Harmonogram spotkań grupa 2 (tutaj do pobrania)

2.    Znajdź swój numer identyfikacyjny, który został ci nadany podczas składania dokumentów rekrutacyjnych.

3.    Zapisz wszystkie trzy terminy spotkań. Mogą być w różne dni.

4.    Szczególnie zwróć uwagę, które spotkanie masz pierwsze (data godzina) i z jakim doradcą.

5.    Przygotuj się na spotkanie. Podczas spotkań oceniany będziesz zgodnie z zakresem wskazanym w regulaminie projektu §7ust. 20 pkt.b (pobierz)

6.    Przyjdź na spotkanie na wszelki wypadek 15 minut wcześniej.

7.    Spotkania odbywają się w Budynku Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego ul. Zientary Malewskiej 20b, Olsztyn.

8.    Terminy spotkań nie podlegają zmianom (zgodnie  §7 ust. 12).

20-07-17

Informujemy, że w dniu 19.07.2017 uzbieraliśmy odpowiednią liczbę wniosków aby skompletować grupę rekrutacyjną nr 2 (osoby, które składały wnioski od 09.06-19.07.2017)

Rekrutacja do tej grupy zostaje wstrzymana.

W dniu dzisiejszym zamieścimy harmonogram spotkań z doradcami, które odbywać się będa w dniach 26-28.07.2017.

 

 

07-07-17

Informujemy, że rekrutacja do drugiej grupy nadal trwa.

Warunkiem koniecznym aby rozpocząc dalsze etapy rekrutacji dla tej grupy jest uzbieranie odpowiedniej liczy wniosków (min. 16 szt.).

 

Przypominamy warunki udziału:

 

Kto może uczstniczyć:

- osoby bez pracy

- osoby powyżej 30 roku życia

osoby mieszkające w Olsztynie lub powiecie olsztyńskim.

 

Spełniające jeszcze jedno kryterium:

- kobieta lub

- osoba powyżej 50 roku życia lub

- osoba niepełnosprawna lub

- osoba z wykształceniem co najwyżej średnim lub

- osoba długotrwale bezrobotna.

 

Aby móc uczestniczyć w projekcie nalezy w pierwszej kolejności złożyć dokumenty rekrutacyjne.

 

Pobierz niezbędne dokumenty:

1. zapoznaj się w pierwszej kolejności z regulaminem projektu wersja 3. POBIERZ

2. wypełnij formularz rekrutacyjny wersja 2. POBIERZ

Dołacz dokument potwierdzający twój status na rynku pracy:

 

3. dokument potwierdzający status osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy. POBIERZ

lub

4. dokument potwierdzający status osoby biernej zawodowo. POBIERZ

lub

zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające że masz status osoby bezrobotnej zarejestrowanej.

 

Dołącz:

a) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

b) W przypadku gdy masz doświadczenie spójne doświadczenie z rodzajem działaności konieczne jest dostarczenie kserokopii tych dokumentów. (świadectwa pracy lub referencje)

 

Szczegóły dotyczące składania wniosków znajdują się w Regulaminie Projektu paragtafie 6.

 

Zapraszamy

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn