• dns1.jpg
fundusze unijne
Aktualności
27-10-17

W zakładce grupa 3 zamieściliśmy listę rankingową wniosków, które otrzymały dofinansowanie po zakończonych pracach Komisji Oceny Wniosków.

 

26-10-17

Informujemy, że na dzień 24.11.2017 r. planowane jest zamknięcie naboru do grupy 5 z 6 zaplanowanych.

Zachęcamy do jak najszybszego składania dokumentów rekrutacyjnych (formularz rekrutacyjny), (zał. nr 2), (zał. nr 3)

W razie pytań zapraszamy do kontaktu 89-532-46-01 Barbara i Ewa.

20-10-17

W zakładce grupa 4 zamieszczono harmonogram z terminami spotkań z doradcami w ramach II etapu rekrutacji. 

Grupa 4

19-10-17

Dnia 18.10.2017 zamkneliśmy nabór do 4 grupy rekrutacyjnej. Przewidywany termin zamknięcia rekrutacji do grupy 5 to, 24.11.2017 r. 

Przypominamy, że rekrutacja nadal trwa.

W tej chwili rozpoczynamy przyjmowanie formularzy do 5 z 6 grup. 

Warunkiem koniecznym aby rozpocząc dalsze etapy rekrutacji dla tej grupy jest uzbieranie odpowiedniej liczy wniosków.

Przypominamy warunki udziału:

Kto może uczestniczyć:

- osoby bez pracy

- osoby powyżej 30 roku życia

osoby mieszkające w Olsztynie lub powiecie olsztyńskim.

Spełniające jeszcze jedno kryterium:

- kobieta lub

- osoba powyżej 50 roku życia lub

- osoba niepełnosprawna lub

- osoba z wykształceniem co najwyżej średnim lub

- osoba długotrwale bezrobotna.

Aby móc uczestniczyć w projekcie nalezy w pierwszej kolejności złożyć dokumenty rekrutacyjne.

Pobierz niezbędne dokumenty:

1. zapoznaj się w pierwszej kolejności z regulaminem projektu wersja 4.POBIERZ

2. wypełnij formularz rekrutacyjny wersja 2. POBIERZ

Dołacz dokument potwierdzający twój status na rynku pracy:

3. dokument potwierdzający status osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy. POBIERZ

lub

4. dokument potwierdzający status osoby biernej zawodowo. POBIERZ

lub

zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające że masz status osoby bezrobotnej zarejestrowanej.

Dołącz:

a) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

b) W przypadku gdy masz doświadczenie spójne doświadczenie z rodzajem działaności konieczne jest dostarczenie kserokopii tych dokumentów. (świadectwa pracy lub referencje)

Szczegóły dotyczące składania wniosków znajdują się w Regulaminie Projektu paragtafie 6.

Zapraszamy

19-10-17

Nabór do grupy 4 został zamknięty, dnia 18.10.2017 na stronie projektu zostanie zamieszczony harmonogram spotkań etapu II rekrutacji.

17-10-17

Informujemy, że zostały 3 wolne miejsca do 4 grupy rekrutacyjnej.

Rekrutacja zostaje przedłużona do 18.10.2017 (środa).

06-10-17

nformujemy, że został ogłoszony konkurs na składanie wniosków o wsparcie finansowe dla grupy 3.

Proszę się zapoznać z całą aktualnością (przejdź do aktualności)

 

02-10-17

Informujemy, że na dzień 16.10.2017 planowane jest zamknięcie naboru do grupy 4 z 6 zaplanowanych.

Zachęcamy do jak najszybszego składania dokumentów rekrutacyjnych.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu 89-532-46-01 Barbara i Ewa.

28-09-17

W zakładce grupa 3 zostały zamieszczone listy rankingowe osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista osób odrzuconych.

Zamieszczona została również informacja o terminach i godzinach spotkań doradztwa indywidualnego.

Wyżej wymienione informacje dotyczą grupy 3.

27-09-17

Zamieścicliśmy nowe aktualności dla grupy 2 dotyczace rozliczenia:

DOTACJI (przejdź do aktualności)

WSPARCIA POMOSTOWEGO (przejdź do aktualności)

 

 

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn