• dns1.jpg
fundusze unijne
Aktualności
05-09-17

Informujemy, że na dniach zamykamy nabór do grupy 3 z 6 zaplanowanych.

Zachęcamy do jak najszybszego składania dokumentów rekrutacyjnych.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu 89-532-46-01 Barbara i Ewa.

 

 

 

22-08-17

Przypominamy, że nadal rekrutacja jest otwarta.

W tej chwili kompletujemy 3 grupę. Zostało kila miejsc wolnych, abyśmy mogli rozpocząc dalszy etap rekrutacji.

Warunkiem koniecznym aby rozpocząc dalsze etapy rekrutacji dla tej grupy jest uzbieranie odpowiedniej liczy wniosków (min. 16 szt.).

Przypominamy warunki udziału:

Kto może uczstniczyć:

- osoby bez pracy

- osoby powyżej 30 roku życia

osoby mieszkające w Olsztynie lub powiecie olsztyńskim.

Spełniające jeszcze jedno kryterium:

- kobieta lub

- osoba powyżej 50 roku życia lub

- osoba niepełnosprawna lub

- osoba z wykształceniem co najwyżej średnim lub

- osoba długotrwale bezrobotna.

Aby móc uczestniczyć w projekcie nalezy w pierwszej kolejności złożyć dokumenty rekrutacyjne.

Pobierz niezbędne dokumenty:

1. zapoznaj się w pierwszej kolejności z regulaminem projektu wersja 3. POBIERZ

2. wypełnij formularz rekrutacyjny wersja 2. POBIERZ

Dołacz dokument potwierdzający twój status na rynku pracy:

3. dokument potwierdzający status osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy. POBIERZ

lub

4. dokument potwierdzający status osoby biernej zawodowo. POBIERZ

lub

zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające że masz status osoby bezrobotnej zarejestrowanej.

Dołącz:

a) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

b) W przypadku gdy masz doświadczenie spójne doświadczenie z rodzajem działaności konieczne jest dostarczenie kserokopii tych dokumentów. (świadectwa pracy lub referencje)

Szczegóły dotyczące składania wniosków znajdują się w Regulaminie Projektu paragtafie 6.

Zapraszamy

 

 

18-08-17

Informujemy, że został ogłoszony konkurs na składanie wniosków o wsparcie finansowe dla grupy 2.

Proszę się zapoznać z całą aktualnością (przejdź do aktualności)

18-08-17

Zamieścicliśmy nowe aktualności dla grupy 1 dotyczace rozliczenia:

DOTACJI (przejdź do aktualności)

WSPARCIA POMOSTOWEGO (przejdź do aktualności)

Przypominamy o nowym systemie zamieszczacnia informacji.

Aby spradzic aktulaności dotyczące grupy wystarczy wejść w zakłądkę grupy i wybrać swój numer grupy.

 

11-08-17

W zakładce GRUPA 2  zostały zamieszczone nowe informacje, dotyczące kolejnego etapu projektu.

08-08-17

W zakładce grupa 2 zostały zamieszczone listy rankingowe osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista osób zakwalifikowanych na listę rezerwową.

Zamieszczona została również informacja o terminach i godzinach spotkań doradztwa indywidualnego.

Wyżej wymienione informacje dotyczą grupy 2.

 

 

26-07-17

Informujemy, że od dnia 26.07.2017 obowiązuje wzór umowy o dofinansowanie - wersja 3.

Zmianie uległ jedynie paragraf 4 ust. 2 pkt. b gdzie wskazano właściwe odwołanie się do paragrafu regulaminu projektu.

Pozostałe zmiany zaznaczone na czerwono są zmianami z poprzedniej wersji.

Proszę szczególnie osoby z grupy 1 o zapoznanie się ze wzorem umowy.

umowa ujednolicona wersja 3 - pobierz

umowa wprowadzone zmiany wersja 3 - pobierz

25-07-17

Informujemy, że po konsultacji z prawnikiem, w celu uspójnienia umowy o dotację wprowadzono nowe zapisy mówiące o wysokości zobowiązania (zabezpieczenia umowy) oraz sytuacji zwrotu środków finansowych.

Od dnia 25.07.2017 obowiązuje wersja 2 załacznika nr 10 do regulaminu projektu "wzór umowy na otrzymanie wsparcia finansowego dotacja".

Zamieszczamy wzór umowy z wprowadzonymi zmianami na czerwono oraz wersję ujednoliconą.

wersja 2 ujednolicona - pobierz

wersja 2 worowadzone zmiany - pobierz

 

Kosmetycznej zmianie uległ również zał. nr 9 - zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych (zmiana w wykazie załaczników).- pobierz

24-07-17

Zmiana organizacji strony internetowej projektu.
Aby ułatwić Państwu poruszanie się po aktualnościach na stronie internetowej utworzyliśmy zakładkę z nazwą grupy.

Czytaj więcej: uwaga!!!! OD DZIŚ AKTUALNOŚCI Z PODZIAŁEM NA GRUPY

Aktualności dotyczące danej grupy będą ukazywać się bezpośrednio w grupie, której dotyczą.

Informacje dotyczące całego projektu znajdować się będą w aktualnościach na stronie głównej.

Wszystkie poprzednio zamieszczane informacje zostały automatycznie przeniesione do zakładek z odpowiednią grupą.

 

 

 

 

26-06-17

Przypominamy, że rekrutacja do projektu nadal trwa.

 

Osoby zaintersowane zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumenty znajdują się w zakładce - do pobrania

 

Wszelkie informacje znajdują się w regulaminie projektu (wersja 3)

 

W biurze projektu CDEF lub pod telefonem 89 532 46 01

 

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn