• dns1.jpg
fundusze unijne
Aktualności
15-09-17

W dniu dzisiejszym zamkneliśmy nabór do 3 grupy rekrutacyjnej.

Przypominamy, że rekrutacja nadal trwa.

W tej chwili rozpoczynamy przyjmowanie formularzy do 4 z 6 grup. 

Warunkiem koniecznym aby rozpocząc dalsze etapy rekrutacji dla tej grupy jest uzbieranie odpowiedniej liczy wniosków.

Przypominamy warunki udziału:

Kto może uczestniczyć:

- osoby bez pracy

- osoby powyżej 30 roku życia

osoby mieszkające w Olsztynie lub powiecie olsztyńskim.

Spełniające jeszcze jedno kryterium:

- kobieta lub

- osoba powyżej 50 roku życia lub

- osoba niepełnosprawna lub

- osoba z wykształceniem co najwyżej średnim lub

- osoba długotrwale bezrobotna.

Aby móc uczestniczyć w projekcie nalezy w pierwszej kolejności złożyć dokumenty rekrutacyjne.

Pobierz niezbędne dokumenty:

1. zapoznaj się w pierwszej kolejności z regulaminem projektu wersja 4.POBIERZ

2. wypełnij formularz rekrutacyjny wersja 2. POBIERZ

Dołacz dokument potwierdzający twój status na rynku pracy:

3. dokument potwierdzający status osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy. POBIERZ

lub

4. dokument potwierdzający status osoby biernej zawodowo. POBIERZ

lub

zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające że masz status osoby bezrobotnej zarejestrowanej.

Dołącz:

a) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

b) W przypadku gdy masz doświadczenie spójne doświadczenie z rodzajem działaności konieczne jest dostarczenie kserokopii tych dokumentów. (świadectwa pracy lub referencje)

Szczegóły dotyczące składania wniosków znajdują się w Regulaminie Projektu paragtafie 6.

Zapraszamy

14-09-17

W zakładce grupa 3 zamieszczono harmonogram z terminami spotkań z doradcami w ramach II etapu rekrutacji. 

Grupa 3

12-09-17

Informujemy, że uległ zmianie regulamin projektu.

Nowa wersja obowiązuje od dnia 12.09.2017 (wersja  4)

Wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Zmianie uległ termin zakończenia realizacji projektu.

REKRUTACJA ZOSTAŁA WYDŁUŻONA MAKSYMALNIE DO 21.12.2017!!!!

Pobierz regulamin

 

07-09-17

W zakładce grupa 2 zamieściliśmy listę rankingowa wniosków, które otrzymały dofinansowanie po zakończonych pracach Komisji Oceny Wniosków.

oraz informację o etapach przygotowania dokumentów przed podpisaniem umowy.

 

Przejdź do aktualności

05-09-17

Informujemy, że na dniach zamykamy nabór do grupy 3 z 6 zaplanowanych.

Zachęcamy do jak najszybszego składania dokumentów rekrutacyjnych.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu 89-532-46-01 Barbara i Ewa.

 

 

 

22-08-17

Przypominamy, że nadal rekrutacja jest otwarta.

W tej chwili kompletujemy 3 grupę. Zostało kila miejsc wolnych, abyśmy mogli rozpocząc dalszy etap rekrutacji.

Warunkiem koniecznym aby rozpocząc dalsze etapy rekrutacji dla tej grupy jest uzbieranie odpowiedniej liczy wniosków (min. 16 szt.).

Przypominamy warunki udziału:

Kto może uczstniczyć:

- osoby bez pracy

- osoby powyżej 30 roku życia

osoby mieszkające w Olsztynie lub powiecie olsztyńskim.

Spełniające jeszcze jedno kryterium:

- kobieta lub

- osoba powyżej 50 roku życia lub

- osoba niepełnosprawna lub

- osoba z wykształceniem co najwyżej średnim lub

- osoba długotrwale bezrobotna.

Aby móc uczestniczyć w projekcie nalezy w pierwszej kolejności złożyć dokumenty rekrutacyjne.

Pobierz niezbędne dokumenty:

1. zapoznaj się w pierwszej kolejności z regulaminem projektu wersja 3. POBIERZ

2. wypełnij formularz rekrutacyjny wersja 2. POBIERZ

Dołacz dokument potwierdzający twój status na rynku pracy:

3. dokument potwierdzający status osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy. POBIERZ

lub

4. dokument potwierdzający status osoby biernej zawodowo. POBIERZ

lub

zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające że masz status osoby bezrobotnej zarejestrowanej.

Dołącz:

a) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

b) W przypadku gdy masz doświadczenie spójne doświadczenie z rodzajem działaności konieczne jest dostarczenie kserokopii tych dokumentów. (świadectwa pracy lub referencje)

Szczegóły dotyczące składania wniosków znajdują się w Regulaminie Projektu paragtafie 6.

Zapraszamy

 

 

18-08-17

Informujemy, że został ogłoszony konkurs na składanie wniosków o wsparcie finansowe dla grupy 2.

Proszę się zapoznać z całą aktualnością (przejdź do aktualności)

18-08-17

Zamieścicliśmy nowe aktualności dla grupy 1 dotyczace rozliczenia:

DOTACJI (przejdź do aktualności)

WSPARCIA POMOSTOWEGO (przejdź do aktualności)

Przypominamy o nowym systemie zamieszczacnia informacji.

Aby spradzic aktulaności dotyczące grupy wystarczy wejść w zakłądkę grupy i wybrać swój numer grupy.

 

11-08-17

W zakładce GRUPA 2  zostały zamieszczone nowe informacje, dotyczące kolejnego etapu projektu.

08-08-17

W zakładce grupa 2 zostały zamieszczone listy rankingowe osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista osób zakwalifikowanych na listę rezerwową.

Zamieszczona została również informacja o terminach i godzinach spotkań doradztwa indywidualnego.

Wyżej wymienione informacje dotyczą grupy 2.

 

 

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn