• dns1.jpg
fundusze unijne
Aktualności
19-01-18

Przypominamy, że do dnia dzisiejszego (19.01.2018r.) do godziny 16-tej przyjmujemy formularze rekrutacyjne do projektu "Zostań przedsiebiorcą - dotacje na start".

 

18-01-18

W dniu 18.01.2018 o godzinie 9:15 wpłynął 64 wniosek na liście kobiet.

W związku z tym zgodnie z regulaminem projektu § 7 ust. 3

rekrutacja do projektu dla KOBIET  w dniu 18.01.2018 zostaje zamknięta.

Wnioski składane przez kobiety przyjmujemy tylko do końca dnia dzisiejszego (18.01.2018)  

 

Jednocześnie przypominamy, że rekrutacja dla mężczyzn trwa DO KOŃCA DNIA 19.01.2018r.

 

16-01-18

Informujemy, że na dzień 19.01.2018 (piątek) planowane jest zamknięcie naboru do grupy 6, ostaniej w tym projekcie.

Zachęcamy do jak najszybszego składania dokumentów rekrutacyjnych.

Przypominamy warunki udziału:

Kto może uczestniczyć:

- osoby bez pracy

- osoby powyżej 30 roku życia

osoby mieszkające w Olsztynie lub powiecie olsztyńskim.

Spełniające jeszcze jedno kryterium:

- kobieta lub

- osoba powyżej 50 roku życia lub

- osoba niepełnosprawna lub

- osoba z wykształceniem co najwyżej średnim lub

- osoba długotrwale bezrobotna.

Aby móc uczestniczyć w projekcie nalezy w pierwszej kolejności złożyć dokumenty rekrutacyjne.

Pobierz niezbędne dokumenty:

1. zapoznaj się w pierwszej kolejności z regulaminem projektu wersja 4.POBIERZ

2. wypełnij formularz rekrutacyjny wersja 2. POBIERZ

Dołacz dokument potwierdzający twój status na rynku pracy:

3. dokument potwierdzający status osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy. POBIERZ

lub

4. dokument potwierdzający status osoby biernej zawodowo. POBIERZ

lub

zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające że masz status osoby bezrobotnej zarejestrowanej.

Dołącz:

a) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

b) W przypadku gdy masz doświadczenie spójne doświadczenie z rodzajem działaności konieczne jest dostarczenie kserokopii tych dokumentów. (świadectwa pracy lub referencje)

Szczegóły dotyczące składania wniosków znajdują się w Regulaminie Projektu paragtafie 6.

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu 89-532-46-01 Barbara i Ewa.

Zapraszamy
 
 
15-01-18

Informujemy, że został ogłoszony konkurs na składanie wniosków o wsparcie finansowe dla grupy 5. Proszę się zapoznać z całą aktualnością. (przejdź do aktualności)

08-01-18

Prosze o zapoznanie się z harmonogramem szkoleń grupowych dla gr. 5

Przejdź do aktualności.

08-01-18

Informujemy, że zamieszczone nowe infomracje dla grupy 5  (II tura) proszę o zapoznanie się z nimi.

Kliknij aby przejść do wiadomości.

28-12-17

W zakładce GRUPA 5 (II tura naboru) zamieszczono informację dot. II etapu rekrutacji.

Jednocześnie informujemy, iż prowadzimy  nabór do ostatniej  6 - grupy.

Przewidywany termin zamknięcia noboru to 19.01.2018r.

27-12-17

Informujemy, że zamieszczone nowe infomracje dla grupy 5  (I tura) proszę o zapoznanie się z nimi.

Kliknij aby przejść do wiadomości.

 

21-12-17

Przejdź do aktualności dotyczącej zamknięcia naboru do grupy 5. - kliknij

Jednocześnie informujemy, że

ROZPOCZYNAMY NABÓR DO OSTATNIEJ GRUPY 6.

MAKSYMALNY TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

ZOSTAŁ OKREŚLONY W REGULAMINIE PROJEKTU NA 19.01.2018 R.

 

21-12-17

Informujemy, że uległ zmianie regulamin projektu.

Zmiana dotyczy wydłużenia terminu przyjmowania dokum,entów rekrutacyjnych.

Nabór bedzie trwał maksymalnie do 19.01.2017 lub do osiagnięcia 120% liczby uczestników przewidzianych w projekcie (130 os. 64 kobiety i 66 mężczyzn).

Pobierz - regulamin v5.

 

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn