• dns1.jpg
fundusze unijne
Aktualności
05-02-18
02-02-18

W zakładce grupa 5 zamieszczono informacje dotyczącą przygotowania dokumentów do podpisania umowy.

02-02-18

W zakładce grupa 5 zamieściliśmy listę rankingową wniosków, które otrzymały dofinansowanie po zakończonych pracach Komisji Oceny Wniosków.

30-01-18

Przejdź do wiadomości dotyczacej harmonogramu spotakń rekrutacyjnych dla grupy 6.- kliknij tutaj

 

30-01-18

Informujemy, że dnia 29.01.2018 r. zamknęliśmy ostatecznie nabór do projektu.

26-01-18

W związku z niespodziewaną rezygnacją 1 osoby z udziału w rekrutacji w grupie 6 ogłaszamy nabór uzupełniający dla MĘŻCZYZN do grupy 6.

Nabór trwać będzie jedynie w dniu 29.01.2018 w godzinach 8.00-16.00. Wszystkie wnioski, które wpłyną tego dnia będą rozpatrywane.

 

25-01-18

W zakładce GRUPA 6 zamieszczono informację dot. II etapu rekrutacji.

25-01-18

W zakładce GRUPA 6 zamieszczono informację dot. II etapu rekrutacji.

25-01-18

Informujemy, że dnia 24.01.2018 r. zamknęliśmy nabór do projektu.

22-01-18

 Informujemy, że został otwarty nabór uzupełniający dla grupy MĘŻCZYZN, w związku z tym, że do dnia 19.01.2018 wpłynęłą mniejsza liczba wniosków niż 120% posiadanych miejsc,

(jest to zgodne z regulaminem projektu paragraf 7 ust. 5).

 

REKRUTACJA DO GRUPY MĘŻCZYZN ZOSTAJE WYDŁUŻONA DO 24.01.2018 DO GODZINY 16.00.

Zachęcamy do składania wniosków.

 

 

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn