• dns1.jpg
fundusze unijne
Aktualności
30-01-18

Przejdź do wiadomości dotyczacej harmonogramu spotakń rekrutacyjnych dla grupy 6.- kliknij tutaj

 

30-01-18

Informujemy, że dnia 29.01.2018 r. zamknęliśmy ostatecznie nabór do projektu.

26-01-18

W związku z niespodziewaną rezygnacją 1 osoby z udziału w rekrutacji w grupie 6 ogłaszamy nabór uzupełniający dla MĘŻCZYZN do grupy 6.

Nabór trwać będzie jedynie w dniu 29.01.2018 w godzinach 8.00-16.00. Wszystkie wnioski, które wpłyną tego dnia będą rozpatrywane.

 

25-01-18

W zakładce GRUPA 6 zamieszczono informację dot. II etapu rekrutacji.

25-01-18

W zakładce GRUPA 6 zamieszczono informację dot. II etapu rekrutacji.

25-01-18

Informujemy, że dnia 24.01.2018 r. zamknęliśmy nabór do projektu.

22-01-18

 Informujemy, że został otwarty nabór uzupełniający dla grupy MĘŻCZYZN, w związku z tym, że do dnia 19.01.2018 wpłynęłą mniejsza liczba wniosków niż 120% posiadanych miejsc,

(jest to zgodne z regulaminem projektu paragraf 7 ust. 5).

 

REKRUTACJA DO GRUPY MĘŻCZYZN ZOSTAJE WYDŁUŻONA DO 24.01.2018 DO GODZINY 16.00.

Zachęcamy do składania wniosków.

 

 

19-01-18

Przypominamy, że do dnia dzisiejszego (19.01.2018r.) do godziny 16-tej przyjmujemy formularze rekrutacyjne do projektu "Zostań przedsiebiorcą - dotacje na start".

 

18-01-18

W dniu 18.01.2018 o godzinie 9:15 wpłynął 64 wniosek na liście kobiet.

W związku z tym zgodnie z regulaminem projektu § 7 ust. 3

rekrutacja do projektu dla KOBIET  w dniu 18.01.2018 zostaje zamknięta.

Wnioski składane przez kobiety przyjmujemy tylko do końca dnia dzisiejszego (18.01.2018)  

 

Jednocześnie przypominamy, że rekrutacja dla mężczyzn trwa DO KOŃCA DNIA 19.01.2018r.

 

16-01-18

Informujemy, że na dzień 19.01.2018 (piątek) planowane jest zamknięcie naboru do grupy 6, ostaniej w tym projekcie.

Zachęcamy do jak najszybszego składania dokumentów rekrutacyjnych.

Przypominamy warunki udziału:

Kto może uczestniczyć:

- osoby bez pracy

- osoby powyżej 30 roku życia

osoby mieszkające w Olsztynie lub powiecie olsztyńskim.

Spełniające jeszcze jedno kryterium:

- kobieta lub

- osoba powyżej 50 roku życia lub

- osoba niepełnosprawna lub

- osoba z wykształceniem co najwyżej średnim lub

- osoba długotrwale bezrobotna.

Aby móc uczestniczyć w projekcie nalezy w pierwszej kolejności złożyć dokumenty rekrutacyjne.

Pobierz niezbędne dokumenty:

1. zapoznaj się w pierwszej kolejności z regulaminem projektu wersja 4.POBIERZ

2. wypełnij formularz rekrutacyjny wersja 2. POBIERZ

Dołacz dokument potwierdzający twój status na rynku pracy:

3. dokument potwierdzający status osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy. POBIERZ

lub

4. dokument potwierdzający status osoby biernej zawodowo. POBIERZ

lub

zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające że masz status osoby bezrobotnej zarejestrowanej.

Dołącz:

a) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

b) W przypadku gdy masz doświadczenie spójne doświadczenie z rodzajem działaności konieczne jest dostarczenie kserokopii tych dokumentów. (świadectwa pracy lub referencje)

Szczegóły dotyczące składania wniosków znajdują się w Regulaminie Projektu paragtafie 6.

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu 89-532-46-01 Barbara i Ewa.

Zapraszamy
 
 
Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn