• dns1.jpg
fundusze unijne
Aktualności
29-05-17

Informujemy, że uległ zmianie regulamin projektu.

 

Nowa wersja obowiązuje od dnia 29.05.2017 (wersja  3.)

Wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Zmianie uległ paragraf 7 ust. 4,  ust. 11  pkt. 4, ust. 23.

Zmiana ma na celu umożliwienie przeprowadzenia spotkań doradczych w przypadku gdy w ciagu 3 tygodni nie wpłyną 22 wnioski.

Zmiana jest korzystana dla Kandydatów i przyczynia się do sparwniejszego przyznawania śrdoków.

 

Pobierz regulamin

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisijeszym zostanie zamieszczony harmonogram doradztwa, które rozpocznie się 03.06.2017 (sobota)

 

 

 

 

08-05-17

Informujemy, że w dniu 08.05.2017 rozpoczęliśmy przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do projektu.

Rekrutacja będzie prowadzona do osiągnięcia limitu 130 zgłoszeń w podziale na płeć (64 kobiety i 66 mężczyzn).

Aby złożyć właściwie dokumenty należy:


- zapoznaj się z regulaminem projektu. Aktualnie obowiązujący to wersja 2 (znajdziesz wszytkie dokumenty w zakładce DO POBRANIA)
- wypełnij formularz rekrutacyjny (aktualny wzór z dnia 08.05.2017). Pamiętaj, że wszystkie pola muszą być wypełnione a formularz podpisany we wszystkich wyznaczonych miejscach.
- dołącz ksero dokumentów potwierdzających twój status na rynku pracy (zaświadczenie z urzędu pracy lub oświadczenie że jesteś bezrobotny w rozumieniu BAEL lub bierny zawodowo).
- dołącz ksero dokumentów potwierdzających twoje wykształcenie (każdy). Pamiętaj, aby dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem. (zgodnie z zapisem §6 ust. 3).
- dołącz ksero dokumentów potwierdzających twoje doświadczenie zawodowe (tylko spójne z rodzajem działalności) Pamiętaj, aby dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem. (zgodnie z zapisem §6 ust. 3).
- dołącz ksero dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (tylko jeśli ciebie to dotyczy). Pamiętaj, aby dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem. (zgodnie z zapisem §6 ust. 3).
- Wszystkie dokumenty razem zepnij i włóż w kopertę. Kopertę opisz zgodnie ze wzorem o którym mowa w §7 ust. 7
- dostarcz do Biura projektu w godzinach pracy pon-pt 8.00-16.00. Jeśli składasz osobiście weź ze sobą dowód osobisty.

 

Czekamy na twoje zgłoszenie.

W razie pytań dzwoń 89 532 46 01 – udzielimy odpowiedzi.

08-05-17

Informujemy, iż uległ zmianie regulamin projektu. 

Zmiana wprowadzona została jedynie w §7 ust. 11 pkt 3, §7 ust 20 pkt c,  §7 ust. 21, załącznik 1.

Zmiana dotyczy ujęcia kryterium premiującego (miejsce zamieszkania powiat olsztyński), które przez pomyłkę nie zostało ujęte pierwotnie w regulaminie projektu, a zostało zaplanowane we wniosku o dofinansowanie.

Wnioski złożone w dniu 08.05.2017 będą oceniane według regulaminu projektu  wersja 2.

Uległ zmianie formularz rekrutacyjny. Poprawiono oczywistą omyłki pisarskie w formularzu rekrutacyjnym w części C.1.1 oraz D 2.

Osoby, które złożyły dokumenty w dniu 08.05.2017 nie muszą dokonywać zmiany formularza.

Osoby składające wnioski od 09.05.2017 prosimy o składanie na właściwym poprawionym formularzu. Wszystkie wprowadzone zmiany zaznaczono na czerwono.

Dokumenty dostępne są w zakładce DO POBRANIA.

24-04-17

Przypominamy, iż odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania umieszczane są w zakładce "PYTANIA".

Zachęcamy do zapoznania się z pojawiającymi się na tym etapie pytaniami.

 

Przypominamy, że każdy z Państwa może zadawć pytania w formie:

- mailowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- przez zakładke "KONTAKT"

- lub telefonicznie

 

 

 

19-04-17

Informujemy, że dostepny jest już REGULAMIN PROJEKTU I FORMULARZE REKRUTACYJNE

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

Przyjmowanie dokumentów rozpocznie się w dniu 08.05.2017r.

Szczegóły rekrutacji, udzielania dotacji i jej rozliczenia znajdują się w Regulaminie projektu.

Dokumenty można pobrać z zakładki DO POBRANIA (KLIKNIJ TUTAJ).

 

Biuro Projektu

Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego

ul. Zientary Malewskiej 20B

Olsztynie

w godzinach 8.00-16.00

 

tel. 89 532 46 01

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

osoba do kontaktu: Barbara Błażewicz

 

 

07-03-17

Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego w dniu 21.02.2017 podpisało umowę o dofinansowanie projektu  „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. Skierowany jest do osób mieszkających w Olsztynie lub powiecie olsztyńskim zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w wieku  powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin).

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn